SKUPINOVÉ LEKCE
DĚTI


Cvičení ve skupině má své specifické výhody. Krom sdílení společné legrace a zážitků, jsou děti vystaveny větší interakci a tím i případným konfliktním situacím. V emocionálně bezpečném a podporujícím prostředí, kde moudří dospělí mají možnost pomoct dětem vzniklým emocím porozumět a pojmenovat je, získávají děti příležitost pro osobností růst. Učí se překonávat výzvy a sebe sama nejen tím, že zvládnou toč na hrazdě nebo přemet vzad, ale také že se naučí domluvit se s kamarády, jak čekat ve frontě nebo jak si vzájemně přihrát míč.  Zejména pro děti z velkých měst, které jsou ve svém běžném životě často vystavovány velkému počtu sociálních interakcí a zdolávání náročných úkolů, je skupinové cvičení skvělý trénink do života. Hlavním charakteristickým znakem mých skupinových lekcí je Svoboda a Respekt. Svoboda až tam, kde to nenabourává chod lekce, nebo nehrozí případné zranění. Respekt je na místě vždy a všude :-).


Děti 4 - 12 měsíců

Děti v naší společnosti jsou od narození ve spoustě případů přílišně chráněné nejen od fyzické manipulace (...opatrně s ním, je ještě malá/lý...), ale také od zbytku společnosti, aby třeba náhodou něco nechytly. Chtěl bych rodičům s malými dětmi vnést do jejich životů trochu čerstvého vzduchu a inspirace. Otevřít další dveře, které třeba ještě neviděli nebo se za ně jen nepodívali. Naučit je nebát se přistupovat k dítěti jako k sobě rovné bytosti. Dát mu důvěru a míň se o něj strachovat.

Více informací

Děti 1 - 2 roky

Pro rodiče celkem běžně jedno z nejtěžších období života s dítětem. Všechno chce zkoušet, ještě toho moc neumí a ohrožení na zdraví hrozí na každém rohu. Děti začínají stále víc vyhledávat příležitosti k průzkumu a co víc?! Hlavně to chtějí stále víc dělat samy. Proto bych rád pomohl rodičům připravit děti na samostatnější a bezpečnější prozkoumávání. Za spolupráce rodičů jim připravíme adekvátní výzvy.

Více informací

Děti 3 - 6 let

Úžasná představivost, kreativita a nápaditost zdobí toto období života všech dětí. Pro rodiče i mě jako trenéra to znamená, že nás děti v jedné chvíli buď neskutečně dobíjí, nebo naopak energeticky úplně vysají. Jak už to tak bývá, rodiče většinou zažívají tu druhou možnost. Avšak pokud máte kreativní myšlení a energii, abyste se dětem vyrovnali, může to být skvělá jízda i pro vás. Lekce plné improvizace a kreativity, kde samy děti udávají tempo a inspiraci pro náplň lekcí, je pro mě jako trenéra společně sdílené dobrodružství.

Více informací